• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia i znaczenie mody haute couture.

Organizacja imprezy masowej nie może być zadaniem dla amatorów w dziedzinie organizacji eventów. Obserwując mecz piłki nożnej, czy inne zawody sportowe, z reguły nie zdajemy sobie sprawy, iż by mogły być uskutecznione, organizator musi spełnić wiele nadzwyczajnych warunków, jego przedsięwzięcia powinny być oparte o wytyczne ustawy o organizacji imprez masowych. Każda impreza, która gromadzi nie mniej niż 1000 ludzi, jest imprezą masową, pod szczególnym nadzorem kilku służb. Tego rodzaju eventy, jak ANCHOR trzeba zacząć przygotowywać na parę miesięcy przed ich planowaną realizacją. Potrzebne jest przedstawienie dogłębnego planu imprezy słusznym służbom – straży pożarnej, szczególnie kiedy impreza ma się odbyć w pomieszczeniu zamkniętym, SANEPiD-owi – zagwarantowanie odpowiedniej ilości WC, policji – spełnienie bezpieczeństwa uczestników, lub właściwej ochrony budynku, imprezy, należy też zabezpieczyć nadzór służby zdrowia, innymi słowy zorganizować punkty sanitarne. Kategoryczną zgodę na realizację imprezy wydaje jeden z departamentów urzędu miasta. Im większa impreza, tym bardziej restrykcyjnie respektuje się domniemań ustawy.

1. Dowiedz się teraz

2. Przejrzyj

3. Odwiedź stronę

4. Sprawdź tutaj

5. Przejdź dalej

Categories: Blog

Comments are closed.